MILLIARDER UNÅDDE BOR I MEGABYER

OPPDRAGET:

Mer enn 2 milliarder mennesker, 30 % av verdens befolkning, har ikke hørt evangeliet. På grunn av kultur, religion eller språk, er muligheten svært liten at de noensinne kommer til å få høre hva Kristus har gjort for dem. DE ER UNÅDDE og forblir UNÅDDE hvis ikke noe drastisk skjer.

En forholdsvis liten andel av disse lever i avsidesliggende områder, men de aller fleste bor i MEGABYER … som Tokyo, Shanghai, Calcutta og Ho Chi Minh.
Visse megabyer ledes av undertrykkende regimer, og alt vi kan gjøre er å BE … men de fleste KAN NÅS NÅ.

VISJONEN:

Å vinne millioner for Kristus … i verdens UNÅDDE MEGABYER.

METODEN:

I over tretti år har ETAL gjennomført massive kampanjer, med mer enn 15 millioner frelsesbeslutninger, og med opp til 600 000 deltakere på ett og samme møte. Parallelt med kampanjene holdes pastorseminarer for å utdanne og trene pastorer og ledere, slik at innhøstningen kan bevares og de nyfrelste kommer inn i lokale menigheter.

RESULTAT:

ETALs arbete har haft unik framgång i att nå den icke-kristna världen bland muslimer, hinduer och buddister. Vision 2021 är en stegring av vad som redan pågått i över 30 år.

HVORDAN?

Gud ger favör med regeringar och dörrar öppnas för evangeliet. Gud ger också favör med understödjare, som SÄNDER UT genom sina böner och sitt ekonomiska stöd.

To viktige spørsmål:

Visjon 2021 ser på verdens 300 største byer (fra 1,5 til 35 millioner innbyggere) med to spørsmål i tankene:

1. Er 90 % eller mer av befolkningen unådde? *
2. Kan vi nå dem NÅ?

Vi fokuserer på områder der vi kan gjøre noe i dag. Selv om det finnes megabyer under politisk undertrykkelse, er det mange steder som er åpne for evangeliet nå, hvis bare noen ville gå ut.

Hvis ikke NÅ, NÅR DA?
Hvis ikke VI, HVEM DA?
* ”Unådde” innebærer at mennesker, på grunn av språk, kultur eller religion, er vesentlig avskårne fra tilgang på evangeliet.

”Du når til vår verden, fortsett slik Peter. Du ser mennesker som Gud ser dem.”
– T.L. Osborn
”Fred være med dere! Som Min Far har utsendt Meg, sender også Jeg dere,” (Joh 20:21).

Å nå UNÅDDE MEGABYER før 2021

Bli med i VISJON 2021 og gi evangeliet til unådde megabyer der evangeliets lys er så svakt, at muligheten for at folket noensinne kommer til å høre hva Jesus har gjort for dem, er liten eller ikke tilstede. Det vi gjør sammen for evangeliets spredning er av avgjørende betydning … NÅ!
Vil du være med i denne avgjørende kampanjen for evangeliet? Dine gaver og forbønner kommer til å gi frelsens glede til millioner av mennesker. Takk!
– Peter Ljunggren

Bli med

Vær med i Visjonsteamet