Onådda folkgrupper

ETAL prioriterer Jesusfestivaler (stora kampanjmöten) i regioner med unådde folkegrupper.

Muslim_man_and_PeterSterke proklamasjoner av evangeliet

Peter Ljunggrens forkynnelse til ikke-troende fokuserer på sannheter om Gud åpenbart i kjødet gjennom Jesus, korset, oppstandelsen og Jesu nærvær og tjeneste i dag gjennom den Hellige Ånd.

Bevis gjennom mirakler

Ufattelige mirakler rapporteres hver kveld, men en særlig kraftfull effekt på de som har en ikke-kristen bakgrunn.

Kontakter med politiske ledere

ETAL når ut til nøkkelpersoner som politiske ledere, ordførere, guvernører, statsministere, presidenter, militære ledere, forretningsfolk osv. Dette genererer maksimal kraft for spredningen av evangeliet.

Kontakter med ledere fra andre religioner

Vennskapsmiddager med ledere fra andre religioner arrangeres en eller to dager før starten av ETALs Jesusfestivaler. Peter deler evangeliet og svarer på spørsmål.

Trening av pastorer

3-dagers treningsseminarer for pastorer og ledere gjennomføres parallelt med ETALs Jesusfestivaler.

woman_with_bookVennskapstilnærming mot folk fra andre religioner

Evangeliet presenteres kompromissløst, men med en vennskapelig holdning. De grunnleggende doktrinene om Kristus blir formidlet på en måte som lett kan forstås av mennesker med ulik kulturell bakgrunn.

Oppfølgning av nyfrelste

En velkoordinert satsing sammen med de samarbeidende lokale menighetene.

Bli medlem i Visjonsteamet

Vil du støtte arbeidet for unådde folk og være en del av Visjonsteamet?