Om Gud kan virke gjennom meg, kan han gjøre det gjennom deg også

Jakob Wendesten og Dean Morris er evangelister i ETAL. Her forteller de hvordan Guds kallelse kom til dem og hva de har lært seg siden de begynte å jobbe med Peter Ljunggren.

Når forstod du at du hadde et kall til å forkynne?

Jakob: I min barndom hadde jeg en personlig opplevelse av Jesu kjærlighet på en meget konkret måte. Jeg hadde gått gjennom en vanskelig periode og kjempet mot kreft. Midt i denne kampen åpenbaret Jesus seg for meg. Etter denne opplevelsen hadde jeg et indre ønske om å fortelle for mennesker om hva Jesus kan gjøre. Men jeg var så redd for å stå foran mennesker så jeg løp vekk ifra Guds kall. Da jeg som tenåring deltok på en vinterleir, så jeg i en visjon hvordan jeg sto foran en stor skare mennesker og delte evangeliet. Da kom den kjærligheten jeg hade følt over livet mitt som barn tilbake og nå ser jeg hvordan visjonen oppfylles.

 Dean: Det begynte med et dypt ønske om å hjelpe mennesker. Som elev på videregående opplevde jeg Kristi kjærlighet, og det fikk meg til å se meg selv slik Gud ser meg. Da ble et ønske født, om å hjelpe andre å oppleve denne kjærligheten og jeg var nødt til å gjøre noe med det. Jeg visste ikke nøyaktig hva det ville si og ha et kall så jeg begynte å dele min historie med alle som ville høre.

 Hva var dine første skritt inn i tjeneste?

Dean: Jeg begynte å tjene i en kirke, jeg utførte oppgaver der det fantes et behov for hjelp. Det var alt fra rengjøring til å hjelpe til med ungdomsarbeid eller å filme; det spilte ingen rolle hva jeg gjorde så lenge jeg gjorde noe.

Til slut fikk jeg sjansen til å forkynne for en liten gruppe. Jeg var ikke urolig for størrelsen på publikumet eller plassen, jeg gledet meg over oppgaven. Etter det startet jeg et ungdomsarbeid i min hjemby Cleveland, i Ohio, , som vokste og ble et av de største i byen. I 2017 møtte jeg Peter Ljunggren og begynte å hjelpe ham med alt jeg kunne.

 Jakob: Jeg begynte i vår families lokale kirke, der jeg ledet ungdomsarbeidet, mens min mor og far underviste på kjøkkenet. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle forkynne, men lærte meg mer og mer. Senere var jeg på oppdrag i Etiopia og mitt hjerte for mennesker uten Kristus vokste. Når jeg så på mennesker kjente jeg den kjærlighet Gud hadde for dem, og jeg var nødt til å gjøre noe med det. Etter flere år ble jeg presentert for Peter Ljunggren og begynte å arbeide med forberedelser for kampanjer for ETAL.

Fortell litt om hvordan det er å motta håndledning fra Peter.

Jakob: Han har lært meg hvordan man deler evangeliet til mennesker med andre religioner som buddhisme og islam. Dette har formet mitt liv på en radikal måte. Om noen hadde bedt meg om å forkynne evangeliet for de som praktiserer andre religioner, før jeg møtte Peter, hadde jeg ikke hatt en anelse om hvordan jeg skulle begynt. Nå kan jeg presentere evangeliet for hvem jeg enn møter, hvor som helst i verden. Peter utfordrer meg stadig vekk og hjelper meg å vokse; oppmuntrer meg til å gå ut og gjøre det jeg er kalt til å gjøre.

Dean: Det er umulig å beskrive den enorme betydelsen Peter Ljunggrens mentorskap har hatt for meg.  Han er ikke bare mentoren min, han har også vist at han tror på meg. Det fins en enorm kraft i dette at noen tror på deg. Peter lokket frem (og fortsetter å gjøre) det beste i meg. Alt fra å forstå evangeliets virkelige budskap til hvordan man arbeider gjennom tro på Jesus. Han har også delt mange andre viktige åpenbarelser om Jesus Kristus med meg. Jeg kommer aldri til å glømme det mest avgjørende øyeblikket i livet mitt. Jeg var i Indonesia, klar for å delta på min første kampanje.

Før jeg dro spiste jeg middag med Peter. Da sa jeg til ham at jeg tenkte på å korte ned kampanjen til to kvelder i stedet for tre på grunn av manglende økonomiske resurser. Han så meg rett i øynene og sa: ”Jeg har stått innfor problemet med manglende finanser hele livet mitt.
Ta djevelen ved hornene og stol på at Gud hjelper deg.”

Under de kommende dagene hjalp Gud til slik at alle resurser kom inn. Peter Ljunggren har vist meg at Jesus er stor i meg, og å stole på Gud fremfor alt annet.

Tror du at andre kan gjøre det du gjør?

Jakob: Absolutt! Jesus har all makt i himmelen og på jorden og vi har et løfte om at han er med oss.

Det jeg gjør for ETAL har ingenting med meg å gjøre men har alt med Jesus som bor i meg å gjøre. Jesus bekrefter sitt evangelium og er med meg og han er med andre på samme måte, uansett bakgrunn. Å forkynne er ikke kun for noen få spesielle, begavede mennesker; han har kalt alle troende.

 Dean: Uten tvil. Jeg trodde ikke det var mulig for meg å gjøre det jeg gjør; jeg kommer ikke fra en pastorfamilie, har ikke alle de forutsetningene jeg anså som nødvendige. Ikke har jeg det utseende som mange skulle anse være nødvendig og jeg har virkelig ikke noen spesiell salvelse; jeg har bare Jesus. Om Gud kan virke gjennom meg kan han gjøre det gjennom deg også.

Hvilke råd vil du gi til andre?

Dean: Jeg tenker på det rådet som Peter Ljunggren ga meg: ”Begrens aldri deg selv, Kristus bor i deg.” Gå etter hva du føler at Gud taler til deg. Det fins virkelig ikke et bedre verktøy for å komme igang, enn det mentorskap som tilbys gjennom Global Gospel Institute. Studenter som registrerer seg får tilgang til samme undervisning som har forandret mitt liv og min tjeneste.

Jakob: Akkurat som Jesus var mentor for sine disipler og lærte de hvordan man tjener, vil jeg råde deg til å finne en mentor som kan hjelpe deg og som tror på deg. Global Gospel Institute kan være verktøyet for dette i ditt liv. For det andre, studèr apostlene og hvordan de gikk inn i tjenesten etter at de hadde fått opplæring av Jesus. Du kan også komme inn i dette!

Artikler Nyheter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *