ETAL (Evangeliet Til Alle Land) ble grunnlagt av Peter Ljunggren 1980.

Gjennom kampanjer og lederkonferanser, TV-program og andre medier når vi hvert år ut til millioner av mennesker med evangeliet om Jesus Kristus. Hvert år sender ETAL ut misjonærer og støtter lokale evangelister som går ut med evangeliet til hele verden.

Detta er en kort sammenfatning av ETALs store arbeid i verden:

VENNSKAPSFESTIVALER

JesusfestivalerHvert år nås flere hundre tusen mennesker gjennom våre kampanjer, såkalte ”Vennskapsfestivaler”, rundt om i verden. Disse kampanjene er sterkt fokusert på unådde områder.

Mer enn 16 millioner mennesker har tatt i mot oppfølgingsmateriale for nyfrelste i disse satsingene.

PASTORS- OG LEDERSEMINARER

Seminarer for pastorer og ledere holdes i sammenheng med Jesusfestivalene. Fokuset i disse seminarene er å trene lokale ledere til å fullføre misjonsbefalingen i sin egen region. Over 300 000 ledere har deltatt på disse seminarene og ETAL overstrømmes med innbydelser til nye områder der pastorer vil ha denne treningen.

TV-ARBEID

Peter Ljunggrens daglige TV-program You are Loved sendes på flere ulike TV-kanaler over hele Canada og i store deler av USA. Samtlige hjem i Israel kan følge programmet via Yes TV og Hot TV og omtrent 200 millioner mennesker i resten av Midtøsten kan også se programmet. Seere fra over hele 100 land følger You are Loved direkte fra internett.

OPPFØLGING AV NYFRELSTE

Heftet ”Frelse – Hva er det” distribueres til nyfrelste på mange ulike språk. Lokale forsamlinger får hjelp til å opprettholde oppmøtet for nytroende. I helt unådde områder holdes oppfølgingskampanjer der nyfrelste får grunnleggende undervisning.

DISTRIBUSJON AV LITTERATUR OG ANDRE UNDERVISNINGSPRODUKTER

Et tjuetalls bøker og andre undervisningsprodukter er oversatt til mer enn 30 ulike språk. Befriende undervisning på cd og dvd om livet i Kristus spres i store deler av verden.

BIBELSKOLER

World Impact Bible Institute (WIBI) ble etablert i 1988 og 2300 studenter har hittil fått opplæring ved skolen som nå finnes både i San Diego, USA og Toronto, Canada. Dessuten finnes tilknyttede skoler i Indonesia og Kenya. Uteksaminerende studenter arbeider i 40 nasjoner, etablerer forsamlinger, driver bibelskoler og når mennesker med evangeliet om Jesus Kristus.

FORSAMLINGSPLANTENDE SATSINGER

Kampanjer holdes ofte i ”unådde områder” med veldig få kristne der effekten blir at nye forsamlinger startes.

HELTIDSMISJONÆRER

Misjonærer sendes ut til misjonsfelten på årlig basis. Misjonsbaser er etablert i Tanzania, Ny Guinea, Kenya, Etiopia, Thailand, Kroatia, India, Filippinene og Indonesia.

BØNNESENTER

Bønn er en vesentlig del av hvert aspekt i arbeidet. Hundretalls bønneemner tas i mot hver uke via e-post, brev eller telefon. Bønnesentre, tilgjengelig 24 timer per dag 7 dager i uken, støtter det verdensomspennende evangeliseringsarbeidet og betjener mange individuelle behov.

MISJON I ISRAEL OG MIDTØSTEN

Gjennom Fredens Vei arbeider ETAL med evangelisering blant både jøder og arabere. På nåværende tidspunkt støttes pastorer på 10 ulike steder i Israel.

VÅRE GRUNNLEGGENDE TROSSETNINGER

Vi tror på en Gud som eksisterer i tre personer – Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd.

Vi tror at bibelens skrifter er inspirert av Gud, vår perfekte guide i tillegg til åpenbaringen om Jesus Kristus.

Vi tror at Kristus er både Gud og menneske. Han ble unnfanget av den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, levde et syndefritt liv, tok våre synder på seg, døde og sto opp igjen. I dag sitter Han ved Faderens høyre side som vår øversteprest og mellommann.

Vi tror at synd har separert alle mennesker fra Gud og at verden ble forsonet med Gud kun gjennom Jesu fullbrakte verk.

Vi tror at frelsen er en fri gave til alle som kommer til Gud av nåde gjennom tro på Jesus Kristus.

Frelsen er et nytt liv i Kristus og dette livet produserer gjerninger som behager Gud.

Vi tror at dåpen i vann er et symbol på Guds rensende kraft og et vitnesbyrd om vår tro på Herren Jesus Kristus.

Vi tror at den Hellige Ånd er vår trøster og hjelper som påminner oss om hvem Kristus er og hva Kristus har gjort. Han velsigner oss også med åndelige nådegaver og fremkaller Åndens frukter.

Vi tror at nattverden er en feiring av Jesu død og vår påminnelse av Ham.

Vi tror at Jesu død og oppstandelse muliggjør et liv i overflod for alle troende.

Vi tror at vi er kalt til å forkynne evangeliet, forsoningens ord, til alle nasjoner, og at dette er hovedoppgaven til alle troende.

Vi tror på Jesu gjenkomst, oppstandelsen i fra de døde, og den endelige dommen over Jesus Kristus i samsvar med evangeliet.