Kjære medarbeidere til ETAL har gått hjem til Herren

Vår kjære venn og medarbeider for evangeliet, pastor Hendrik Sarioa, gikk hjem til Herren søndag morgen, den 21. desember (Jayapura, Indonesisk tid). Taina og jeg og alle som jobber for ETAL har i sorg mottatt disse uventede nyhetene. Pastor Hendrik var overgitt til evangeliet om Jesus Kristus og arbeidet utrøttelig med å dele evangeliet til alle mennesker uten diskriminering. Han var pastor og leder i Assemblies of God i Indonesia og deltok på mange av våre 26 kampanjer i ulike deler av denne store nasjonen. Han organiserte, preket, underviste og oversatte ofte budskapet mitt til mennesker på idrettsarenaer rundt i Indonesia.

Hendrik 0Jeg har mange fine minner av pastor Hendrik. Vi kjørte nesten alltid sammen til og fra kampanjer. Vi gledet oss ofte over hva Gud hadde gjort under kampanjekveldene når vi hadde sett den levende kraften fra Jesus Kristus bli demonstrert for de store skarene av folk. Vi spiste ofte sammen og samtalte og gledet oss over hva Herren hadde gjort for mennesker.

Pastor Hendrik sto sammen med meg når vi høstet store seiere, når titusener av sjeler påkalte Jesu navn til frelse. Pastor Hendrik var også trofast under forfølgelse og motstand fra radikale grupper som prøvde å stoppe våre kampanjer. Han var sammen med meg når jeg møtte guvernører og dignitærer på flyplasser, og han var like trofast på plass ved min side når jeg ble avhørt av politiet for å ha forkynt evangeliet. Han vil bli meget savnet.

Hendrik 1Pastor Hendrik er nå i sin Frelsers armer, den Frelser han tjente med glede og trofasthet. Taina og jeg har tenkt mye på pastor Hendriks familie og menighet de seneste 24 timene. Jeg håper at alle våre venner vil være med å be for dem under den nærmeste tiden.

Jeg hilser deg, min bror og medarbeidere. Se deg igjen i evigheten.

Hendrik 3

Nyheter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *