GI VIA

Norge Giro: 7878 0537 409

Vipps 115645

Sverige Plusgiro: 35 34 79-9

Danmark Giro: 893-7346

Euro account: HANDSESS / SE92 6000 0000 0000 4621 6669

Finansiell integritet

ETAL gjennomgår en frivillig revisjon hvert år utført av en uavhengig autorisert revisor.

ETAL styres av en et uavhengig styre der flertallet ikke er ansatt i organisasjonen.

ETAL streber etter å tydelig forklare hensikten med hver innsamling av økonomiske midler i tillegg til å se til at hver krone går til det formål som er spesifisert.

ETAL ivaretar alle givernes integritet gjennom å ikke gi ut informasjon fra vårt adresseregister.