En distrahert kristenhet, besserwisserer og ”skjebnevalget” som ligger bak

Enda et skjebnevalg ligger bak oss. Jeg bruker uttrykket ”skjebnevalg”, for jeg har hørt dette ordet blant kristne i enhver svensk valgkamp så lenge jeg kan huske. I USA og Canada brukes samme uttrykk. Tanken er å motivere kristne til å stemme ”rett”, altså det partiet man anser for å være mest ”kristent”, ettersom man anser at landets skjebne avhenger av hvilket politisk parti som vinner.

Jeg gikk på bibelskole i USA den høsten da Richard Nixon ble gjenvalgt som president. Da snakket man også om ”skjebnevalg” – Nixon var ”Guds mann”, ingen tvil om det. Under forrige presidentvalg skrev en av Amerikas mest kjente predikanter; ”hvis Obama blir gjenvalgt er USAs storhetstid slutt for alltid, og i stedet blir det 100 prosent sosialisme”. I Sverige har ”skjebnevalget” resultert i en sosialdemokratisk majoritet, alliansemajoritet, og nå har vi det mange kaller for parlamentarisk kaos.

Internasjonalt trodde man at Reinfeldt skulle fortsette som statsminister fordi han vurderes til å ha gjort en utmerket jobb i en økonomisk vanskelig tid. Svenske velgere mente annerledes. Selv fulgte jeg denne valgkampen mer enn noen annen på flere tiår. I USA ligger republikanere og demokrater stadig i tottene på hverandre, men etter sist valgkamp har det gått opp for meg at vi svensker ikke henger etter når det gjelder å sverte politiske motstandere, og uenighetene fortsetter. For meg virker det merkelig at politikere t.o.m kan vegre seg for å håndhilse på hverandre – det er litt bråk i sandkassen over det hele.

Det svenske folket er riksdagens arbeidsgivere og riksdagsmedlemmene er de ansatte. På enhver arbeidsplass, og riksdagen er en arbeidsplass, er de ansatte pliktige til å jobbe med hverandre. Man kan ikke stå og furte i et hjørne for man ikke får det akkurat som man vil, eller fordi noen, som man helst ville holde utenfor, er blitt ansatt.

Landets skjebne

Apropos ”skjebnevalg” så tror jeg ikke at landets skjebne avgjøres på en valgdag. Nei, Skandinavias skjebne avhenger av hvordan vi kristne stiller oss til Jesu klare instruksjoner om at evangeliet skal formidles til alle. Evangelie-fattigdommen er stor innenfor kirkens dører, så vel som utenfor, og verre blir det. Guds forsamling virker totalt distrahert. I stedet for en samtale om hvordan vi skal nå landet vårt, snakker vi om enhet, Israel, endetiden, kristne vurderinger og kristen moral, mens medel-Svendsson ikke har en anelse om hva vi holder på med.

”Besserwisserer”

Det tyske ordet, ”besserwisserer” – bedreviter – brukes på svensk, norsk, engelsk og i følge Taina også på finsk. Hovmod uttrykker seg ofte som en besservisser som vet og kan alt. Kanskje finnes det for mye besservisser-mentalitet over det som sies og skrives, ikke minst i kristne sammenhenger. I et land som ikke akkurat er kjent for noen stor vekkelse synes man likevel å vite alt, bedømme alt, og gi råd til alt og alle om hvordan det skal være, og om hvem som virkelig er ”kristen”. Kanskje det ville være bra med litt mer åpenhet og mottagelighet overfor andre både i riksdagen og blant kristne menigheter.

ETAL i spissen for kristen TV-kanal i muslimverdenen

Jeg jobber for tiden intensivt med et stort prosjekt, som jeg tror Herren har lagt i vår vei. Det handler om å bygge den første kristne TV-kanalen som er helt innrettet mot den muslimske verdenen. Vi har nå i hånden en TV-lisens for Karachi, Pakistan (21 millioner innbyggere), den byen i verden som har flest muslimer.

Mer enn tretti muslimske organisasjoner har lisens til å sende religiøse programmer tjuefire timer i døgnet, mens det finnes kun en kristen lisens, og ETAL står i spissen. Vi når allerede mellom fire og seks millioner mennesker hver dag, tjuefire timer i døgnet.

Mitt håp er at i neste nummer av MisjonsVisjonen så vil jeg kunne fortelle at ETAL når hele Karachi gjennom denne TV-kanalen. Deretter satser vi på å nå alle husstander i Pakistan, med en befolkning på 180 millioner og deretter Bangladesh med ytterligere 140 millioner. Be for dette. Den døra som Gud har åpnet, den favøren som vi har fått er helt fantastisk (mer i neste utgave).

Jeg har fått flere forespørsler om å holde en kampanje, kanskje neste sommer, i det nordlige Stockholm, spesielt med fokus på å nå innvandrere. Vårt fokus vil da være Rinkeby, Husby, Knivsta, ja hele det nordlige Stockholm. Om vi lykkes med dette tror jeg at vi vil få et gjennombrudd blant ikke-kristne, akkurat som vi får i andre deler av verden. Takk for at du også ber over dette.

Gi oss gjerne tilbakemelding når du har lest artikkelen om å nå Abrahams etterkommere. Takk for at du er med og støtter arbeidet i Israel og Midtøsten. Kampanjen i Mombasa rørte ved mange mennesker. Vi jobber nå også med seks kampanjer; India, Burma, Guinea og tre satsninger i Øst-Afrika.

Vær velsignet!

Peters blogg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *