Det er tid for ditt kall

Unikt program med mentorordning, for å hjelpe troende å komme ut i tjeneste. 

ALLE trenger noen som tror på dem. Paulus fikk mentorstøtte av Barnabas og Ananias. Tenk på Timoteus; Bibelen sier at det ikke fantes noen som han. For et kall! Hvordan kom Timoteus ut i tjeneste? Jo, det var helt enkelt slik at Paulus la merke til ham og spurte de som kjente Timoteus om de kunne anbefale ham. Når Paulus hørte at Timoteus var en trofast person, inviterte han ham med på en misjonsreise, og resten er historie. Listen kunne blitt lang. Moses var en mentor for Josva, Elia var mentor for Elisja, og i det Nye Testamentet nevnes rundt et dusin personer som hadde Paulus som mentor.

 Jeg var 19 år gammel når pastor George Tunks i Toronto inviterte meg for å holde min første kampanje. Jeg tenkte ikke så mye over det da, men når jeg ser tilbake forundres jeg over at han ikke ble avskrekket av min alder – han trodde på meg. Tusener troende, unge og gamle, er klare over  Guds kall, men de trenger og ha noen som tror på dem. Siden begynnelsen av 80-tallet har jeg hjulpet andre å komme ut i tjeneste. Jeg hadde kontakt med pastorer i forskjellige deler av verden. Da jeg først traff dem var de unge og ville ut i tjeneste for Gud, men de visste ikke hvordan. Jeg var priviligert som fikk være med og trene dem, og idag er de i tjeneste.

 Hensikten med Global Gospel Institute er å mobilisere troende, som i sin tur fører budskapet videre, om Guds kjærlighet, om Kristus seier over synd, død og helvete.

Det er et unikt program som tar troende fra der de befinner seg og fører de ut i tjeneste. Mange opplever den hellige Ånds manelse, men lurer på hvordan de skal ta det første steget. Sannheten er at vi alle trenger noen som støtter oss.

 Vi satser på andre

Gjennom ETALs seminarer kurser vi tusener innfødte pastorer og ledere. Disse tredagersseminarene gir frihet, visjon og tro, og leder mange videre i sin tjeneste. World Impact Bible Institute med skoler i fem land, er et to-årig program som har forandret mange på dypet. En del av studentene turte ikke å tale innfor folk når de først kom til skolen, men idag forkynner de innfor titusener. På ETALs hjemmeside finner du et videoklipp fra skolen i Nairobi. Jeg treffer også predikanter i ulike deler av verden; i India, Pakistan, ulike land i Afrika, i Russland og i Europa, som forteller at de tok imot en livsforvandlende Gudsopplevelse da de, ofte i ung alder, besøkte noen av ETALs kampanjer.

 Evangelium med kraft

Studenter på Global Gospel Institute får lære hvordan man formidler en glassklar presentasjon av evangeliet, og å oppdage hemmeligheten i å få budskapet bekreftet med tegn og under. Dette er noe som må til når vi betjener mennesker som ikke tilhører den kristne religionen, de har et behov for å se med sine egne øyne at Jesus Kristus lever.

 Den forhenværende T.L. Osborn gjorde sterkt inntrykk på livet mitt da jeg var tenåring. Som ung mann flyttet han til India for å, sammen med sin kone Daisy, jobbe som misjonærer. De prøvde å overbevise muslimer om at Jesus Kristus er Guds Sønn, men uten fremgang. Osborn holdt opp sin svarte lærbibel og muslimene holdt opp sin ”hellige bok”, Koranen, og ingen av de lyktes med å overbevise den andre. Osborns returnerte skuffede til Amerika. De var fast bestemte på å fortsette å tjene Herren, men innen den kristne kulturen, der mennesker allerede var på det klare over at Bibelen var Guds Ord. Kort tid etter returen til Amerika fikk de et møte med Gud og forstod at Gud skulle virke overnaturlig gjennom dem. De dro tilbake til India, denne gangen med kraft til å overbevise mennesker om at Kristus virker idag gjennom under og mirakler. Global Gospel Institute handler om å hjelpe troende å oppdage hemmeligheten, at Gud vil virke gjennom dem for å bekrefte sannheten i evangeliet gjennom tegn og under.

 Den usynlige hånden

I 1980 var jeg i India og stod foran den største folkesamlingen jeg da noengang hadde sett. En hinduistisk familie bar sin sønn, en ung mann i 20-års alderen, på en seng fordi han var lam. De la ham foran meg og forventet at jeg skulle be for deres sønn. Da hørte jeg Jesus tale i min ånd:

Om du forkynner mitt evangelium, og om du tror på det, så vil folk tro på det. Du trenger ikke røre ved de syke med dine hender, for Jeg kommer for å røre ved dem med min hånd. 

 Selvsagt tror jeg på håndspåleggelse i Jesu navn, men akkurat denne tiltalen kom for å forberede meg for den tjenesten Gud ga meg til å nå store skarer av ikke-kristne. Jeg nevner ofte de tiltalene, og forteller om Kristus usynlige hånd som når til mennesker på 50-200 meters avstand fra scenen. Når det skulle ha tatt meg mange timer å fysisk gå rundt å legge hendene på hver person, rører Kristus usynlige hånd ved alle mennesker samtidig. Gjennom Global Gospel Institute vil jeg formidle det som Gud har vist meg.

 Vi er ikke “helbredelsespredikanter”

Tegn, under og mirakler er viktige, men vi får aldri bli helbredelsespredikanter. Nei, vi forkynner Kristi evangelium, Jesu Kristi fullbyrdede verk, hans død, hans oppstandelse, og at synd, død og helvete er beseiret. Så forventer vi at Gud bekrefter dette evangeliet med mirakler. Kjøttet og poteten i budskapet vårt er hva Kristus har gjort, og mirakler, frelse og helbredelse er det som følger budskapet.

 Å trene andre

Paulus skrev; Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre. 2 Timoteus 2:2. I dette verset har vi nøkkelen til misjonsbefalingen, å formidle til andre, som i sin tur gir det videre.

 I 2002, etter 25 års tjeneste, var jeg fristet til å avslutte min tjeneste. Nei, jeg tenkte aldri på å slutte å tro på Jesus. Jeg har sett for mye for å kunne gå bort fra Gud, eller sette spørsmålstegn ved Kristus; det var tjenesten jeg tvilte på. På gulvet med tårer rennende fra mine kinn, hørte jeg en stemme i min ånd:

 Peter, du kjenner meg ikke så godt som du tror at du gjør, men jeg er klar for å vise deg mer av meg selv om du vil.

Jeg svarte, ”Ja, jeg vil.” Dette ble starten på en åndelig reise der Gud åpenbaret Sin kjærlighet dypere, bredere og høyere enn jeg noengang hadde drømt om. Denne kunnskapen vil jeg formidle og jeg lover at ditt liv vil bli forvandlet.

 Fire kurs

De fire modulene er omsorgsfullt utformet. I Modul 1 vil studenten oppdage evangeliets grunnleggende teologi. Vi ser på Gud åpenbart i Kristus, og den hellige Ånds rolle i tjenesten.

I Modul 2 løfter vi blikket for å se verden. Det er her studentene lærer seg å skille mellom ånder, og hvordan man presenterer evangeliet effektivt i ulike kulturer. I Modul 3 underviser vi om prinsipper for lederskap og apostolisk tjeneste. Det er mye informasjon som er til hjelp, både åndelig og praktisk.

 Fjerde kurset – du skal ut i tjeneste

I Modul 4 gjør vi noe unikt. Her går vi videre fra undervisningen og sender eleven ut i tjeneste for å forkynne, undervise, legge hendene på de syke og vinne mennesker for Kristus. Her blir ETALs ulike kontor i verden engasjert i å praktisk bistå med organisering av vekkelseskampanjer og møter for at de som har gjennomført kursene skal få praktisk erfaring. Det fins ingenting som å selv få se hvordan Gud virker gjennom deg.

  Du er bønnesvaret

Sosiale medier og tv er viktig, men svaret på menneskehetens behov er ikke teknologi, men troende,
fylte av den Hellige Ånd og som er klare for å vise at Jesus Kristus lever. På pastorsseminarer ser vi pastorer, med mange års erfaring, få sine liv forvandlet.

 Noen får et syn, andre får tak i en åpenbarelse som for alltid forandrer deres tjeneste. Jesus ba om høstarbeidere, og du er bønnesvaret, og derfor satser vi på GGI.

Fagene inkluderer:

 • Gud; Fader, Sønn og de hellige Ånd.
 • Fungerende tro.
 • Kristus seier og Satans nederlag.
 • Det ufullbyrdede oppdraget og hvordan historien kan forandres nå.
 • Praktisk tjeneste for evangeliet.
 • Tegn, under og mirakler i Jesu navn.
 • Praktiske steg inn i din livsgjerning.
 • Apostolisk lederskap.
 • Internasjonell tjeneste.
 • Økonomi.
 • Evangeliet for buddhister, muslimer, hinduer og ikke kristne religioner.
 • Evangeliet til Israel.
 • Evangeliet i den sekulære vestverden.
 • Mye, mye mer.

 Visjonen fra Gud – tre aspekt

En visjon har tre deler: Problemet, løsningen og sluttresultatet.

Vi har et problem! Til tross for 2000 år av kristendom og vår tids teknologiske framskritt, kristne høyskoler og universitet, er det nesten bare halvparten av verdens befolkning som har hørt evangeliet. Og på grunn av hvor de unådde folkene bor og språkene de prater, finnes risikoen at de aldri vil nås, om ikke vi troende tar nye tak.

Vi har en løsning! En armé av troende, utrustet til å forkynne evangeliet slik som Paulus og Peter og Johannes gjorde. Evangeliet er Guds kraft, men troende trenger å vite hva det er og hvordan det skal presenteres.

Vi ser sluttresultatet! Det våre fysiske øyne ikke ser, ser vi med våre indre øyne; 8 milliarder mennesker, opplyste av sannheten om Guds kjærlighet gjennom Kristus. Gode relasjoner, utvikling og fred i sinnet; alt dette kan kobles til vår kunnskap om Kristus. Ytterst sett jobber vi for en bedre verden, et bedre samfunn og en vidunderlig evighet for hver enkelt menneske.

Behovet har aldri vært større. Fler stemmer enn noengang før konkurrer om vår oppmerksomhet. Men, det finnes håp: Troende i alle aldre er klare for å si ”Ja” til Guds kall, ”Ja” til å ta imot mentorskap, ”Ja” til å bli salvet og utsendt, ”Ja” til å skake verden og å skrive historie.

Nyheter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *