students_1WIBI trener opp en armé av innhøstingsarbeidere som når ut med evangeliet om Guds nåde i Jesus Kristus til jordens ytterste grenser. Utover grunnleggende undervisning fra bibelen, får studentene mange muligheter til å praktisere det man har lært seg ute på misjonsmarken.

Bibelskolen utruster elevene til å fullføre Guds plan for sine liv. Jesus sa ”Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme”, Matt 24:14.

Velkommen til å studere i San Diego eller Toronto
Siden starten i 1987 har WIBI alltid funnet sted i Canada, men fra og med høsten 2015 vil WIBI også være i San Diego, USA. San Diego har en relativt stor skandinavisk befolkning og er perfekt for deg som vil sette av et år på bibelskole og samtidig nyte de vakre omgivelsene og et behagelig klima.

Noen ord fra Peter Ljunggren, grunnlegger og leder:

”WIBI er kjent for å utruste troende til å bli seierrike i tjeneste for Gud. Studentene kommer fra helt ulike bakgrunner, alle med den hensikt å få oppleve Jesus på et dypere plan og bli delaktige i Guds anliggende på jorden i dag.” Graduation”Hver gang vi er på vei inn i hensikten med våre liv, møter vi på motstand. La ikke motstand, frykt, eller økonomiske mangler være årsaken til at du går glipp av Guds beste for livet ditt. Husk at Gud og Hans ressurser er med deg når du begynner å gå i takt med hans hensikt og mål for livet ditt. Alle våre ansatte er til for å hjelpe deg med og lykkes i livet.” For mer informasjon, besøk WIBIs hjemmeside.

Dette sier elevene våre:

Susanna Sutus, Ungarn

Susanna_Sutus-140x165

”Å få lære om Guds nåde har vært det beste jeg har opplevd i mitt liv. Den fantastiske sannheten om ”Kristus i meg”. På grunn av Hans offer, har jeg Hans kjærlighet, Hans fred, Hans visdom, Hans glede – ja alt i Ham!”

Susan Hoover, Canada

Susan_Hoover_1-140x199

”Studiene ved WIBI førte meg inn i Guds plan og kall for livet mitt. Jeg har nå jobbet som misjonær i 10 år. Etter å ha åpnet en filial av WIBI i Indonesia, kan jeg se hvordan samme undervisning har samme livsforvandlende effekt på studentene her også. Det finnes ingen annen misjonsorganisasjon i verden jeg heller vil jobbe med enn en som elsker de fortapte, de glemte og ”håpløse tilfellene” og tar et klart evangelium om Jesus til verden”.

Patricia Morley, Canada

PATRICIA-140x187_1-140x187

”En høydepunkt under mitt første semester ved WIBI var kurset om sjelesorg med Dr. Betty Norris, en lisensiert og praktiserende kristen sjelesørger. Undervisningen var interessant, lærerik, praktisk og grunnfestet i sunne bibelske prinsipper med Jesus i sentrum.”

Rody Larose, Haiti

Rody_Larose-140x164

”Når Herren ledet meg til WIBI var dette en av de viktigste beslutningene i livet mitt. Lærerne er åpne for Åndens ledelse i klasserommet. Peter Ljunggren gjorde et stort inntrykk på meg gjennom sitt driv for å vinne mennesker for Kristus. WIBI har forandret mitt liv fullstendig og gitt meg verktøy og rett trening for å bli en fremgangsrik predikant.”

Casey Kimbrough, USA

”WIBI viser oss hva Gud har gitt oss og utruster oss til å bli alt som Gud har kalt oss til. Jeg takker Gud for muligheten til å gå her.”

Timothy Zaccheus, Nigeria

”Wibi er en plass hvor en armé for den siste tiden får i oppdrag å påvirke nasjonene gjennom en ny dimensjon av tro og nåde. Gud kommer til å løfte deg opp til høyere åndelige høyder gjennom de krydrete leksjonene. Kom og bli påvirket!”

Keith Elliot, Canada

Keith-140x159

”Mine opplevelse ved WIBI har vært sterke og livsforvandlende. Jeg er veldig takknemlig for den vennlige og energiske atmosfæren der målet er å løfte opp Jesus. Gud ledet meg til WIBI og hjalp meg å se hvor jeg passer inn i Hans plan. Er du sulten på en bra, ærlig og Jesussentrert undervisning er WIBI noe for deg!”